Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home Karton predmeta Domaći zadatak Laboratorijske vežbe Literatura Stari ispitni rokovi ETF Beograd

Karton predmeta

Domaći zadatak

Laboratorijske vežbe

Literatura

Stari ispitni rokovi

Antene i prostiranje

NASTAVA NA DALJINU

Osnovna teorija prijemnih i predajnih antena i prostiranja radiotalasa, shodno potrebama modernih telekomunikacija. Upoznavanje sa osnovnim antenskim merenjima i osnovnim softverskim alatima za projektovanje antena.

Karton predmeta

Domaći zadatak:

Laboratorijske vežbe:

Literatura:

  • M. B. Dragović , Antene i prostiranje radio talasa – 4. izdanje, Akademska misao, 2008.
  • C. A. Balanis, Antenna Theory and Design – 3rd Edition, John Wiley & Sons, 2005.
  • WIPL-D Pro v16 – 3D EM Solver , User's Manual, WIPL-D, 2019.

Stari ispitni rokovi:

Vrh strane

Preliminarni rezulati ispita održanog 27.08.2020. godine

Osvojeni poeni na predispitnim obavezama iz predmeta Antene i prostiranja 2020. godine

Pitanja za pripremu ispita, postavljena 03.06.2020.

Uputstvo za odbranu domaćeg zadatka.

Parametri za izradu domaćeg zadatka.


Faktori nizova sa različitim brojem elemenata, bitmape


  Karton predmeta | Domaći zadatak | Laboratorijske vežbe | Literatura | Stari ispitni rokovi