Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home Plan i program Laboratorijske vežbe Literatura Prezentacije sa predavanja Stari ispitni rokovi Dodatna literatura ETF Beograd

Plan i program

Laboratorijske vežbe

Literatura

Prezentacije sa predavanja

Stari ispitni rokovi

Dodatna literatura

Mikrotalasna tehnika

Upoznavanje sa osnovnim osobinama, jednačinama i inženjerskim konceptima pasivnih i aktivnih komponenti i kola pri učestanostima 0,3-300 GHz. Osposobljavanje studenata za rešavanje jednostavnijih praktičnih problema i sagledavanje puteva rešavanja složenijih problema. Pružanje znanja neophodnih kao osnova za druge predmete mikrotalasne struke.

Detaljni plan i program predmeta.

O polaganju ispita.

Fond časova: 3+1.5+0.5

Laboratorijske vežbe:

Literatura:

Prezentacije sa predavanja:

Stari ispitni rokovi:

Vrh strane


Mikrotalasna tehnika (13Е073МТ)


  Plan i program | Laboratorijske vežbe | Literatura | Stari ispitni rokovi