Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home Plan i program Laboratorijske vežbe Literatura Stari ispitni rokovi ETF Beograd

Plan i program

Predavanja

Laboratorijske vežbe

Literatura

Stari ispitni rokovi

Milimetarski talasi

Upoznavanje sa modernim sistemima koji rade u milimetarskom opsegu. Definisanje osnova aktivnih i pasivnih komponenti koje se koriste u generisanju i prenosu milimetarskih talasa. Upoznavanje sa specifičnostima i ograničenjima komponenti. Prezentovanje metoda za anlizu i dizajn kvazioptičkih sistema korišćenjem teorije propagacije Gausovog snopa, geometrijske optike i geometrijske teorije difrakcije. Teraherc tehnologija.

U okviru predmeta studenti rade 5 projekata (po 10 poena), kolokvijum (20 poena) i ispit (30 poena).

Karton predmeta.

Plan i program predmeta. (PDF 85 kB)

Fond časova: 2+2+0

Literatura:


Plan i program predmeta. (PDF 85 kB)

Course Description in English. (PDF 53 kB)


  Plan i program | Laboratorijske vežbe | Literatura | Stari ispitni rokovi