Inženjerski optimizacioni algoritmi:

Redni broj zadatka___:

Indeks (godina/broj)_: /

Odaberite ZIP sa rešenjem koji ćete poslati:

Pošaljite ZIP sa rešenjem: